Imprimir

Expansión no exterior

on .

comex 2

Zarrisco nunca tivo problemas para acometer traballos no exterior da comunidade. Non obstante, estamos iniciando con certa evolución un proceso de expansión hacia outros mercados co obxectivo de crecer e manter unha dinámica de expansión ascendente.